Şkaf tipli qaz tənzimləyici məntəqə

2950 m

Sərfiyyat: 500-1100 m3/saata qədər

* Qiymətə ƏDV daxil deyil.

DİGƏR MƏHSULLARIMIZ

Korrektor

Qaz həcm çevrici, Avropa standartlarına uyğunluq , RS 232 və məsafəli xəbərləşmə üçün için optik port