Qeyri yaşayış sahələrinin qazlaşdırılması haqqında məlumat

Qeyri yaşayış sahələrinin qazlaşdırılması haqqında məlumat

  1. Qeyri yaşayış obyektlərində qaz qurğularının qazlaşdırılması ilə əlaqədar texniki şərtlərin alınması üçün fiziki və hüquqi şəxslər (bundan sonra-sifarişçi adlanır) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin  “Asan Xidmət” və "Asan Kommunal" mərkəzlərinə müvafiq mülkiyyət sənədləri təqdim etməklə müraciət etməlidir.

2.Texniki şərtlər və ya əsaslandırılmış imtina məktubu müraciət qeydə alındığı gündən 20-ci (iyirminci) iş günündə Asan Xidmət və "Asan Kommunal" mərkəzləri tərəfindən sifarişçiyə təqdim edilir.

3.Texniki şərtlərin qüvvədə olma müddəti 2(iki) il qəbul edilir.

  1. Verilmiş texniki şərtlər əsasında  xüsusi icazəsi (lisenziya) olan layihə təşkilatı tərəfindən sifarişçinin öz vəsaiti hesabına layihə-smeta sənədləri hazırlanır.Hazırlanmış layihə-smeta sənədləri sifarişçi tərəfindən “Azəriqaz” İB ilə razılaşdırılır və aidiyyətli dövlət qurumlarında qeydiyyatdan keçirilir.
  2. Hazırlanmış və aidiyyətli dövlət qurumlarında qeydiyyatdan keçirilmiş layihə-smeta sənədləri əsasında qeyri-yaşayış sahələrinin qazlaşdırılması üzrə tikinti-quraşdırma işləri sifarişçinin vəsaiti hesabına xüsusi icazəsi (lisenziyası) olan tikinti təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir.
  3. Qeyri-yaşayış sahəsi qazlaşdırıldıqdan, qazlaşma işləri quvvədə olan qaydalara uyğun olaraq istismara qəbul edildikdən və dövlət yoxlamasından keçirilmiş qaz sayğacı quraşdırıldıqdan sonra istismara qəbul aktı, layihə-smeta və texniki-icra sənədləri təqdim edilməklə sifarişçi tərəfindən “Azəriqaz” İB-nin müvafiq struktur bölməsinə rəsmi müraciət olunur.
  4. “Azəriqaz” İB-nin müvafiq struktur bölməsinin mütəxəssisləri tərəfindən qeyri-yaşayış sahələrinə baxış keçirildikdən sonra qazlaşma işləri layihə-smeta sənədlərinə və qüvvədə olan normativ sənədlərin tələblərinə uyğun həyata keçirilmiş olduğu halda qeyri-yaşayış sahələrinə təbii qazın açılmasına icazə verilir.
  5. Qeyri-yaşayış sahələrinə təbii qazın açılmasına verilmiş icazə əsasında “Azəriqaz” İB ilə sifarişçi  arasında təbii qazın alqı-satqısına dair müqavilə bağlanılır.

DİGƏR MƏLUMATLAR

Qaz istehlakçılarına qadağandır

İstehlakçılarına qadağandır

21 May 2019 Ətraflı oxu

Qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları

Qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları

21 May 2019 Ətraflı oxu

Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması haqqında məlumat

Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması

19 Aprel 2019 Ətraflı oxu

Yeni tariflər necə hesablanacaq?

Yeni tariflər

19 Aprel 2019 Ətraflı oxu

Smart tipli sayğac koda düşdükdə nə etməli?

Smart sayğacın koda düşməsi

14 Mart 2019 Ətraflı oxu

Təbii qaz nədir ?

Rəngsizdir, iyisizdir, zəhərsizdir, havadan yüngüldür

11 Mart 2019 Ətraflı oxu
foo bar alt text

Qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları

Təbii qaz duzgün istifadə olunduğu zaman cox təhlükəsiz bir yanacaq növüdür

18 Fevral 2019 Ətraflı oxu