Təbii qaz nədir ?

Təbii qazın 70-95% metan qazı (CH4), qalan 5-25% etan, propan, butan və daha ağır karbohirogenlər təşkil edir. Ekoloji cəhətdən ən təmiz və ucuz yanacaq növüdür. Məişət həyatımızda önəmli yer tutur. 
Qazın müsabət cəhətləri ilə birgə mənfi cəhətləri də var. Həmin mənfi cəhətlər isə özümüzün məsuliyyətsizliyimizdən əmələ gəlir, əksər hallarda ya ölüm ya da ağır itkilərlə nəticələnir.

Kimyəvi formulu: Təbii qazın əsas tərkib hissəsi metan CH4 , alkanların( doymuş karbo hidrogenlərin və ya parafinlər) ilk üzvüdür.  CnH2n+2  formulu ilə hesablanır.

Tam yanma: CH4 + 2 O2 → CO2 + 2H2O+55.5 MJ/kg

Təbii qazın  xüsusiyyətləri: Rəngsizdir, iyisizdir, zəhərsizdir, havadan yüngüldür.

Təbii qaz iyisiz olduğu üçün sızıntılar zaman ehtiyyatsız davranışlar nəticəsində partlayışlara səbəb olur. Bəs qazdan istifadə edəndə çürük sarımsaq iyi gəlir o nədir? Təbii qazın iyi olmadığı üçün tərkibinə adarand qatılır. Adarandın kəskin çürük sarımsaq qoxusu var. Bu qoxu bizə sızmalar zamanı köməklik edir ki, sızmanı dərhal hiss edək. Qış fəslində 1000 m.kub. qaza 16 qram adarant qatılır, yayda isə 8 qram. Tənnəffüs zamanı  qısa müddət içində baş gicəllənməsi və tarazlıq itkisi, bir müddət sonra da huşunu itirmə və ölüm ilə nəticələnir. Bunun səbəbi isə zəhərlənmə deyil tənəffüs zamanı oksigenin dayanmasıdır.

DİGƏR MƏLUMATLAR

Qaz istehlakçılarına qadağandır

İstehlakçılarına qadağandır

21 May 2019 Ətraflı oxu

Qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları

Qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları

21 May 2019 Ətraflı oxu

Qeyri yaşayış sahələrinin qazlaşdırılması haqqında məlumat

Qeyri yaşayış sahələrinin qazlaşdırılması

19 Aprel 2019 Ətraflı oxu

Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması haqqında məlumat

Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması

19 Aprel 2019 Ətraflı oxu

Yeni tariflər necə hesablanacaq?

Yeni tariflər

19 Aprel 2019 Ətraflı oxu

Smart tipli sayğac koda düşdükdə nə etməli?

Smart sayğacın koda düşməsi

14 Mart 2019 Ətraflı oxu
foo bar alt text

Qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları

Təbii qaz duzgün istifadə olunduğu zaman cox təhlükəsiz bir yanacaq növüdür

18 Fevral 2019 Ətraflı oxu